Aktuálna nástenka

 

 

 INFORMÁCIA --> MOŽNOSTI UBYTOVANIA (INTERNÁTY C-Blok, Ruža)

 

Milí študenti/ky,


na základe aktuálnej situácie súvisiacej s šírením vírusu COVID-19, internáty C-Blok a Ruža ostávajú aj naďalej v prevádzke. S ohľadom na krízovú situáciu, posielam možnosti pre študentov týkajúce sa ubytovania:

1.) „OSTÁVAM UBYTOVANÝ“
Študent si izbu ponechá, ubytovanie môže aj naďalej využívať a zaplatí ubytovateľovi cenu za poskytnuté ubytovanie v pôvodne stanovenej výške „viď zmluva o ubytovaní“.

2.) „VECI V ÚSCHOVE“
Študent si v izbe ponechá len svoje osobné veci /na internáte neprebýva/. Cena za úschovu vecí je 35 €/mesačne.

3.) „UKONČENIE UBYTOVANIA“
Študent sa príde odubytovať ak už izbu ďalej využívať nebude. Možnosť ukončenia ubytovania k 31.10.2020. Podmienky a všetky bližšie informácie týkajúce sa odubytovania sú priložené v PRÍLOHE č. 3.

Termín odubytovania pre študentov, ktorí si zvolili možnosť odubytovať sa, bude študentom upresnený /vzávislosti od aktuálneho diania situácie s COVID-19/.

 

V prípade rozhodnutia možnosti č. 2 a 3 Katolícka univerzita domácu izoláciu nezabezpečí. Povinnosťou študenta je zabezpečiť si ju individuálne.

 

Žiadame o vyjadrenie pre ktorú z možností ste sa rozhodli v termíne do 31.10.2020 na email: ubytovanie@ku.sk

 

 

 

Aktualizácia 26.10.2020

 

Postup pri nástupe na ubytovanie do ŠD Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19, ako aj v nadväznosti na opatrenia a odporúčania príslušných štátnych inštitúcií boli stanovené nasledovné pravidlá pri nástupe na ubytovanie do ŠD Katolíckej univerzity.

 

 

 

  • Pravidlá pri nástupe slovenských študentov

Slovenský/á študent/tka sa môže prísť ubytovať, ak sa posledných 14 dní pred príchodom do ŠD:

  • u neho/nej neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia
  • nebol/a v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie
  • nebol/a v zahraničí
  • nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe)

 

Uvedené skutočnosti potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – slovenský študent“ (Príloha 1).

 

 

 

  • Pravidlá pri nástupe zahraničných študentov

Zahraničný/á študent/tka bez ohľadu na krajinu pôvodu alebo na tranzitnú krajinu, z ktorej prichádza, bude ubytovaný/á výlučne po splnení týchto podmienok:

 

  • Po vstupe na územie SR pred nástupom na ubytovanie do ŠD dodrží 5-dňovú domácu izoláciu.  Po jej ukončení podstúpi test na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Test musí byť vykonaný na území SR a pri predložení nesmie byť starší ako 96 h.
  • Pri nástupe na ubytovanie do ŠD sa u neho neprejavujú príznaky vírusového infekčného ochorenia.

Domácu izoláciu si študent zabezpečí:

1.) Na priváte alebo v súkromí na vlastné náklady

2.) Na internáte C-Blok v prípade splnenia podmienok:

                    * vyplniť formulár do 28.8.2020 (do polnoci)

                       LINK:https://ankety.ku.sk/index.php/391461

                    * poplatky za služby spojené s domácou izoláciou

 

Po obdržaní výsledku testu negatívny, domáca izolácia sa končí. Ak je výsledok testu pozitívny, izolácia trvá ďalej a treba sa riadiť pokynmi príslušného RÚVZ.

 

Uvedené skutočnosti študent/tka potvrdí pri nástupe na ubytovanie vlastnoručným podpisom dokumentu Čestné vyhlásenie pri ubytovaní sa na študentský domov – zahraničný študent“ (Príloha 2)zároveň predloží potvrdenie o negatívnom výsledku testu COVID-19 v tlačenej forme alebo vo forme skenu.

 

Uvedenie nepravdivých údajov podlieha v zmysle platných legislatívnych opatrení finančnej sankcii vo výške 5000 eur.

 

 V prípade otázok a nejasností vám je UaSZ k dispozícii na adrese:

ubytovanie[zavinac]ku.sk

 

 

UBYTOVANIE 2021/2022

 

 

Študenti  1.Bc  a  1.Mgr

Žiadosť o pridelenie ubytovania pre budúcich študentov 1.Bc a 1.Mgr

bude doručená študentom poštou, spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

Termín odovzdania: 15.7.2021.

 

Študenti ostatných ročníkov

Žiadosť o pridelenie ubytovania (pre starších študentov) - je k dispozícií na stiahnutie TU

Termín odovzdania: 30.6.2021.

Poznámka: Ubytovanie vyšších ročníkov bude podmienené počtom voľných ubytovacích kapacít.

 

Informácia ohľadom vyplnenia kolónky "PRIEMERNÝ PROSPECH".

Študenti, ktorí aktuálne študujú prvý ročník bakalárskeho štúdia uvádzajú do kolónky priemerný prospech priemer len za obdobie - zimný semester.

Študenti vyšších ročníkov uvádzajú priemerný prospech za celý predchádzajúci akademický rok.

NÁVOD: TU

 

 

Aktualizácia 14.05.2021

jún 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU