unium2020

 

 

Medzinárodný multižánrový festival Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 boli prijaté aj na KU v Ružomberku viaceré opatrenia. Zmena sa týka aj termínu pripravovaného medzinárodného multižánrového festivalu Akademický Ružomberok - UNIUM 2020. Festival sa neuskutoční v pôvodnom termíne 21.-23.4.2020, ale v predpokladanom alternatívnom termíne 20.-22.4.2021, na základe rozhodnutia organizačného výboru UNIUM.

 

Poslaním medzinárodného multižánrového festivalu UNIUM Ružomberok 2020 je vytvorenie platformy pre tvorivú činnosť mladých ľudí, jej konfrontáciu a prezentáciu. Podujatie má dve kľúčové zamerania: poskytnúť priestor študentom slovenských a zahraničných univerzít na festivalovo-súťažnú prezentáciu umeleckej a vedeckej tvorby, a zároveň prezentovať Katolícku univerzitu v  meste Ružomberok, v regióne Liptov, v rámci Žilinského samosprávneho kraja, Slovenska i zahraničia.

 

Konfesijné zameranie Katolíckej univerzity predstavuje v štruktúre vysokých škôl špecifikum, ktoré chce festival zvýrazniť, ale aj poukázať na rozmer  nadkonfesionálnej spolupráce a rešpektovanie akademickej slobody.   Ambíciou je každoročne prilákať do mesta mladých ľudí, nadšencov umenia a vedy, a ponúknuť to najlepšie z  výskumu a činnosti Katolíckej univerzity študentom a obyvateľom mesta. 

 

Multižánrovosť podujatia odkazuje na rôznorodosť jeho sekcií – hudobné umenie, dramatické umenie, slovesné umenie, výtvarné umenie, žurnalistika a publicistika, vedecká a výskumná činnosť jednotlivých fakúlt. Počas festivalu budú prebiehať súťaže, workshopy, umelecké a vedecké semináre, besedy s umelcami a osobnosťami verejného života, výstavy a sprievodné aktivity Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.  

UNIUM v názve odkazuje na univerzitu ako srdce podujatia, ale  aj na umenie a ľudský um, a tiež univerzum, ktoré nás spája, spoločne ho vytvárame a chránime. Je predpoklad, že podujatie sa stane fórom, ktoré bude mať povahu hodnotovej a intelektuálnej formácie mladých ľudí.

 

V Žilinskom samosprávnom kraji pôjde o jedinečné periodické podujatie tohto typu. Záštita Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ubezpečením, že Katolícka univerzita v Ružomberku je v štruktúre slovenského školstva rešpektovaná ako inštitúcia so špecifickou a akceptovanou formáciou.

 

Záštita: rektor KU, primátor mesta Ružomberok, Žilinský samosprávny kraj a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR