Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 40. Vedy o športe – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 33. Sociálna práca – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach:

  • na 1 funkčné miesto docenta na katedre spoločenských vied v odbore 33. Sociálna práca so špecializáciou na kresťanskú sociálnu prácu a sociálnu prácu v zdravotníctve,
  • na 1 funkčné miesto odborného asistenta na katedre systematickej teológie v odbore 37. Teológia so špecializáciou na dogmatickú teológiu.

Viac informácií.

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 

  • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment – pracovisko Poprad.

Viac informácií.

 

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 

  • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.),
  • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním teóriu vyučovania slovenského jazyka,
  • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru.

Viac informácií.

 

marec 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU