Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

 

 • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy – pracovisko Ružomberok,
 • 1 funkčné miesto profesora pre študijný odbor 41. Vedy o umení a kultúre so zameraním na hudobnú teóriu – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o Vysokých školách, Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach a Smernicou dekana Fakulty zdravotníctva KU a riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice SNP-FN v Ružomberku o štatúte FN, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu kliniky:

 

 • prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ÚVN SNP-FN a FZ KU.

Viac informácií.

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa/učiteľky:

 

 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky
  a literatúry a špecializáciou na nemecký jazyk a literatúru.

Viac informácií.

 

Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

 

 • Vedúci/vedúca Katedry biológie a ekológie – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry cudzích jazykov – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry geografie – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry hudby – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry chémie – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry informatiky – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry katechetiky a praktickej teológie – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry manažmentu – pracovisko Poprad.
 • Vedúci/vedúca Katedry matematiky – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín – pracovisko Levoča.
 • Vedúci/vedúca Katedry sociálnej práce – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky – pracovisko Levoča.
 • Vedúci/vedúca Katedry telesnej výchovy a športu – pracovisko Ružomberok.
 • Vedúci/vedúca Katedry výtvarnej výchovy – pracovisko Ružomberok.

Viac informácií.

 

Dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Teologickej fakulte v Košiciach, Teologický inštitút Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí:

 

 • na 1 funkčné miesto docenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v špecializácii na odborovú didaktiku,
 • na 1 funkčné miesto odborného asistenta v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby, v špecializácii na učiteľstvo hry na klávesové nástroje s didaktikou.

Viac informácií.

 

január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU