Mgr. Ján Baňas, PhD.

  Odborný asistent
  Mgr. Ján Baňas, PhD.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón: +421908 130 401
  Email: jan.banas@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  VZDELANIE
  08/2009    Získanie akademického titulu Philosophiae Doctor (PhD.) v odbore systematická filozofia, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Téma dizertačnej práce: John Rawls on Political Neutrality: Analysis and Critique. Školiteľ Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

  09/2007     Dizertačná skúška. Názov dizertačnj práce: “John Rawls on Political Neutrality: Analysis and Critique.” - práca bude vypracovaná v anglickom jazyku.09/2005 - ... Externé PhD. štúdium v odbore systematická filozofia, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku. Téma dizertačnej práce: John Rawls on Liberal Neutrality. Analysis and Critique. Školiteľ Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.

  05/2005     Získanie akademického titulu Magister (Mgr.) v odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov Anglický jazyk a literatúra - Filozofia, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  04/2004 - 07/2004     Štúdium dejín vedy v rámci študiého pobytu Socrates/Erasmus, Univerzita v Regensburgu, Nemecko

  10/2000 - 06/2003     Štúdium vo Výberovon vzdelávacom spolku v Bratislave

  09/2000 - 05/2005     Dvojodborové štúdium anglického jazyka a literatúry a filozofie, Filozofická fakulta,Univerzita Komenského v Bratislave

  09/1998 - 06/2000     Štúdium katolíckej teológie, Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Teologický inštitút Spišská Kapitula

  PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

  01/09/09 - ...      Odborný asistent, Katedra Filozofie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  01/09/05 -31/08/09      Asistent, Katedra Filozofie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  26/06/07 - 05/07/07     Organizovanie letnej školy “The Slovak Seminar on the Free Society” - Letná škola Michaela Novaka v Bratilave a Spišškej kaptule (Organizácia aj predchádzajúcich dvoch ročníkov letnej školy.)

  20/05/06 - 23/05/06     Spoluorganizátor konferencie “Regional conference of GPSS and LSI for Central Europe” v Ružomberku

  01/08/05 - 30/08/05     Pracovná stáž v Neuwaldegg Institute, Viedeň, Rakúsko (www.neuwaldegg.org)

  04/01/05 - 15/05/05     Pracovná stáž v Neuwaldegg Institute, Viedeň, Rakúsko01/09/03 - 12/12/03 Asistent Dr. Williama L. Saundersa, Centre for Human Life & Bioethics, Family Research Council, Washington D.C., USA

  02/2003 - 06/2003     Študentský vedecký asistent, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

  07/2000 - 08/2000     Dobrovoľník počas osláv Jubilejného roku 2000, Rím, Taliansko

  09/1999 - 03/2000     Dobrovoľník v Spišskej katolíckej charite, Dolný Kubín

  GRANTY, ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY

  01/2018 – 05/2018     Hosťujúci výskumník na Nanovic Institute for European Studies. University of Notre Dame, IN, USA

  09/2012 – 09/2015     Inštitucionálne implikácie Katolíckej sociálnej náuky [Institutional Implications of Catholic Social Teaching]. Zahraničný vedecký grant udelený FF KU, zástupca vedúceho grantu

  03/2010 - 03/2013      Field Specific Post-Doctoral Projects (Post-Doc 2010 - 2013), hlavný riešiteľ

  10/2009 - 03/2011     Etika a politika. Reflexie o morálnom a politickom prefekcionizme Alasdaira MacIntyra. Grant udelený na FF KU, zástupca vedúceho grnatu.

  10/2009 - 03/2011     Etika a politika. Reflexie o morálnom a politickom prefekcionizme Alasdaira MacIntyra. Grant udelený na FF KU, zástupca vedúceho grnatu.

  07/2009 - 08/2014     On What There Is: Varieties of Realism and their Influence on Science-Religion Dialog. Metanexus Global Network Initiative, Metanexux Institute, PA, USA, člen grantového tímu.

  02/2005 - 12/2007     Science - Religion Dialog and Critical Thinking – Local Scientific Initiative, Metanexus Institute, LSI skupina na Filozofickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku - výskumný asistent

  2005 - 2007     VEGA č.1/2504/05: Vznik a prenatálny vývin človeka - člen grantového tímu

  01/06/06 - 30/06/06     Výskumný pobyt, Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame,USA Calihan Travel Grant, grant vo výške $500 získaný od Acton Institute, USA na pokrytie cestovných výdavkov v súvislosti s výskumným pobytom na Notre Dame

  01/09/03 - 12/12/03     Witherspoon Fellow vo Family Research Council, Washington D.C. (www.witherspoonfellowship.org)

  09/ 2002 - 12/2002      Spoločenstvo Ladislava Hanusa, študijno formačný program, Bratislava (www.slh.sk)

  21/06/02 - 30/06/02     The Second Slovak Seminar on the Free Society, Letná škola Michaela Novaka v Bratilave a Spišškej Kaptule

  ČLENSTVO V AKADEMICKÝCH, VEDECKÝCH A ODBOROVÝCH RADÁCH

  01/2012 – 01/2016     Prodekan pre vydelávanie a výchovu, Filozoficka fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  12/2007 - 12/2011     Predseda akademického senátu, Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
  11/2007 - 11/2011     Tajomník akademického senát, Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku
  05/2006 - 12/2007     Člen akademického senátu, Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
  10/2005 - 10/2007     Člen akademického senátu, Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku
  12/2002 - 10/2007     Člen správnej rady, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Bratislava
  01/2005 - 01/2007     Člen výberovej komisie pre študentské stáže v kancelárii europoslanca Dr. Miroslava Mikolášika a v kancelárii europoslanca Petra Šťastného, nominovaný za Spoločenstvo Ladislava Hanusa

  ÚČASŤ NA KONFERENCIÁCH, LETNÝCH ŠKOLÁCH A VEDECKÝCH SEMINÁROCH

  22/03/18    Truth About Post-Truth: Is Political Liberalism the Culprit? Verejná prednáška na Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, IN, USA

  09/02/17      Spravodlivosť ako reciprocita’ verzus ‘reciprocita v spravodlivosti’. Prednáška na kolokviu: Myšlení Johna Rawlsw – spravodlivost a reciprocita. centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství, Filozofická Fakulta, Univerzita  Karlova v Prahe. 

  25/04/13     35. inerdisciplnárny seminár Znaky časov: “Vybrané aspekty filozofickej vedy.” Teologický inštitút TF KU, Spišská Kapitula. Prednesený príspevok: O spoločnosti a spoločnom dobre: Rawls verzus klasické antické politické myslenie.

  20/01/11    Aspekty morálnej a politickej filozofie Alasdaira MacIntyra. Kolégium Antona     Neuwirtha,  Ivánka pri Dunaji. Prednesený príspevok: Možno MacIntyra oprávnene obviniť z nekonzistentnosti v hodnotení liberálnej neutrality?

  29/07/08 – 04/08/08     Theory, Practice, and Tradition: Human Rationality in the Pursuit of the Good Life, Second Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Philosophy, St. Meinrad, IN, USA. Aktívna účasť. Prednesený príspevok: Rawls on Liberal Neutrality, Moral Skepticism, and the Good Life

  17/05/07 - 20/05/07     The Political Theory of John Rawls, konferencia za účasti profesorov Russella Hittingera a Michaela Pakaluka, organizovaná Neuwaldegg Institute vo Viedni

  16/11/06 - 19/11/06     Exploring F. A. Hayek and The Road to Serfdom, konferencia za účasti profesora Petra Koslowskeho (Nemecko), organizovaná Neuwaldegg Institute vo Viedni

  24/11/04 - 27/11/04     Free Society and the Rule of Law, konferencia za účasti profesora Russella Hittingera, organizovaná Neuwaldegg Institute vo Viedni

  18/11/04 - 21/11/04     CEE Conference On Family, konferencia o rodine organizovaná vo Vranove pri Brne Občianskym Inštitútom, Praha

  05/11/04 - 07/11/04     Human Dignity and the Failure of Communism, seminár organizovaný Neuwaldegg Institute vo Viedne. Hlavný prednášajúci: Otto von Habsburg, Wladyslaw Bartoszewski, Stéphane Courtois, Samuel Gregg, atď.

  30/09/04 - 03/10/04     Christian Perspectives and Free Society, seminár o politike, filozofii a teológii organizovaný Občianskym Inštitútom, Praha a Neuwaldegg Institut Viedeň

  23/09/04 - 26/09/04     Europe: A Society to be Invented, odborný seminár organizovaný spoločnosťou Semaines Sociales de France v Lille, Francúzsko (www.ssf2004.org)

  15/08/04 - 22/08/04     Neuwaldegg Seminar, kurzy o etike, epistemológii, politickej filozofii a náboženstve organizovaný Educational Initiative for Central and Eastern Europe (EICEE) vo Viedni, Rakúsko. Kurzy boli odprednáťané profesormi Galvinom Colvertom, Danielom McInernym, Mathewom Cuddebackom, a Johnom Cuddebackom

  11/06/04 - 12/06/04     Beyond Borders. Does EU Enlargement Constitute a serious Challenge for the Central European Cultural Heritage? Prvé interdisciplinárne kolokvium Spoločnosti pre kritické myslenie v Ružomberku. Hlavný prednášajúci: Prof. Matthew Fforde, MA, D. Phil (Oxon.)

  JAZYKOVÉ ZNALOSTI
  Anglický jazyk - pokročilý
  Nemecký jazyk - stredne pokročilý
  Taliansky jazyk - začiatočník
  Latinský jazyk - základná znalosť