doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

  Kde ma nájdete

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F 205
  Telefón:
  Email: jiri.dan@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie a akademická kvalifikácia

  2007 – mimoriadny profesor Katolíckej univerzity v Ružomberku

  2003 – docent, odbor pedagogická psychológia, PF Univerzita Komenského v Bratislave

  1993 – kandidát psychologických vied, FF Masarykova univerzita v Brne

  1981 – PhDr., FF Masarykova univerzita v Brne

  1974 – FF Univerzita J. E. Purkyně v Brne, psychológia