Dôležitý oznam - Import dát z CREPČ 1 do CREPČ 2 - nevyhnutná odstávka systému

    Dovoľujeme si informovať o odstávke systému CREPČ na evidenciu publikačnej činnosti
    v termíne od 30. 5. do 5. 6. 2022.
    Dôležitý oznam - Import dát z CREPČ 1 do CREPČ 2 - nevyhnutná odstávka systému

    Dovoľujeme si informovať o odstávke systému CREPČ na evidenciu publikačnej činnosti v termíne od 30. 5. do 5. 6. 2022. Nakoľko pôjde o veľký objem importovaných dát, je nevyhnutné, aby bol systém CREPČ 2 odstavený približne 1 celý týždeň. To znamená, že v tomto čase nebude možné do CREPČ 2 evidovať žiadne záznamy publikácií ani ohlasov (rovnako ani importovať ich z KIS do CREPČ 2/exportovať z CREPČ 2 do KIS).

    Uvedený import je riadený celonárodne. Z uvedeného dôvodu nemá UK KU dosah na uvedený import. Za pochopenie ďakujeme.