OZNAM: UK KU 6. 2. 2024 ZATVORENÁ

    Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku bude v utorok 6. 2. 2024 ZATVORENÁ
    Dôvod: Konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024
    OZNAM: UK KU 6. 2. 2024 ZATVORENÁ