Pracoviská univerzitnej knižnice KU

  Pracoviská univerzitnej knižnice KU

  Pracovisko Košice

  Vedúci knižnice

  Mgr. Oliver Hvizd

  výpožičný pult +421/5568 36 159

  Požiadavky na výpožičky posielajte na adresu: výpožičný pult - kniznica.tf@ku.sk

   

  Evidencia publikačnej činnosti

   

  Knihy je možné VRÁTIŤ kedykoľvek do BIBLIOBOXU pri knižnici! Ďakujeme

  Naša knižnica používa knižničný systém Virtua Kis3g.

  Pozrite si návod ako používať systém Kis3g (náš kód je 3822).
  Pozrite si on-line katalóg a kliknite na UK KU - pracovisko Košice.
  Pozrite si textový návod na prácu v systém Virtua, on-line katalóg, aká je výpožična doba.