Te Deum 2022: V poradí už 21. akademický rok ukončíme ďakovnou omšou i teologickou prednáškou

  Katolícka univerzita v Ružomberku finišuje v poradí už 21. akademický rok. Rektor Jaroslav Demko pozýva celú akademickú obec i širokú verejnosť na slávnosť Te Deum 18. mája 2022. Univerzita pripravila teologickú prednášku aj hudobný koncert.
  Te Deum 2022: V poradí už 21. akademický rok ukončíme ďakovnou omšou i teologickou prednáškou

  Program slávnostného ukončenia akademického roka sa začne o 10.00 hod. slávnostnou sv. omšou Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku-Rybárpoli.

  Po ďakovnej bohoslužbe sa v Aule Jána Pavla Druhého uskutoční o 11.30 hod. slávnostné zasadnutie akademickej obce spojené s hosťovskou prednáškou. Vystúpi emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu prof. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. s témou ,,Impulzy pre katolícku teológiu v súčasných európskych súvislostiach“.

  Zavŕšením akademického roka bude koncert klaviristky Skyvy, ktorý sa koná vo výstavnej sieni v univerzitnej knižnici o 18.00 hod. Skyva je speváčka a poetka, ktorá nás prevedie svojím umeleckým pásmom Chleboslovie.

  „Teším sa na stretnutie s akademickou obcou, ktoré prebehne fyzicky a prezenčne konečne po pandémii. Srdečne pozývam zúčastniť sa všetkých študentov a pedagógov zo všetkých fakúlt, vrátane hostí aj mimo akademickej pôdy. Sme otvorená univerzita, ktorá pre všetkých nachystala inšpiratívny program hosťovskej prednášky i krásneho koncertu. Celé Te Deum nech pohladí dušu a inšpiruje nás do ďalšej tvorivej práce pre našu alma mater,“ uviedol novozvolený rektor KU Jaroslav Demko.