PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (Levoča)

  Inštitút Juraja Páleša v Levoči Bottova 15
  054 01 Levoča

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: peter.petrovic@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Piatok
  10:30 - 12:30

  Od 10.30 do 11.30 denní študenti. Od 11.30 do 12.30 externí študenti. Na základe telefonického dohovoru, konzultácie aj mimo konzultačných hodín.

  Profesijná charakteristika

   

   

  Meno a priezvisko:            Peter Petrovič

  Rok narodenia:                   1967 v Krupine

  Tituly a hodnosti:                PaedDr., PhD.

  Adresa pracoviska:             Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky v Levoči

                                                    Pedagogická fakulta KU v Ružomberku,                                         

                                                    Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, 054 01 Levoča

  Mailová adresa:                  peter.petrovic@ku.sk

  Študijný odbor v ktorom pôsobí:

  Špeciálna pedagogika v špecializácii pedagogika mentálne postihnutých

   Štúdium 

  Magisterské:     2004 – 2009      Univerzita Komenského, RK CMBF – Teologický inštitút Badín, Mgr.

                                                      Odbor: katolícka teológia

  Doktorské:        2009 – 2010      KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta,  PaedDr.

                                                     Odbor: učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov                                                   

  Doktorandské:     2011 – 2014 KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta,  PhD.,

                                                    Odbor: Odborová didaktika – Teória vzdelávania náboženskej výchovy                                                 

  Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky 2011 – 2012 Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 

  Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a obdobných pracovnoprávnych vzťahov   a doterajšieho vedecko-pedagogického  a odborného pôsobenia:

  2009-2010                                              Dom sv. Alžbety, n. o. – krízové stredisko pre osamelé matky s deťmi

  2010 – september 2014                    Katedra špeciálnej pedagogiky PF KU v Ružomberku – asistent

  2011 – september 2014                    Interný doktorand na Katedre katechetiky a praktickej teológie

  Október 2014 –                                    Odborný asistent na katedre špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky v Levoči

  September 2019 -  august 2021   Učiteľ v špeciálnej triede ZŠ s MŠ v Hontianskych Nemciach (čiastočný úväzok)