Filozofická fakulta

Filozofická fakulta patrí medzi najlepšie fakulty v oblasti humanitného vzdelávania na Slovensku. Ponúkame kvalitné vzdelávanie v modernom prostredí, v rámci ktorého sa usilujeme o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Študenti sa môžu stretnúť s renomovanými odborníkmi, využívať modernú knižnicu a majú k dispozícii dobre vybavené laboratóriá a učebne.
Filozofická fakulta

Filozofická fakulta KU v roku 2020/2021 otvára nasledovné bakalárske študijné programy:

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 • anglistika a amerikanistika
 • filozofia
 • philosophy (filozofia v anglickom jazyku)
 • história
 • psychológia
 • slovenský jazyk a literatúra
 • žurnalistika

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

(neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných odborov – uchádzač si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto študijných odborov)

 • anglistika a amerikanistika
 • filozofia
 • história
 • slovenský jazyk a literatúra

UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM

(uchádzač si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto predmetov alebo kombinovať s predmetom z ponuky PF KU)

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo filozofie
 • učiteľstvo histórie
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Detailná ponuka štúdia na Filozofickej fakulte