Kurz pre organistov a kantorov

  Vzdelávacie podujatie určené pre chrámových organistov
  Začiatok (dátum, čas):2. 7. 2023, 8:00
  Koniec (dátum, čas):7. 7. 2023, 14:00
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Odborný gestor:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  V dňoch 2. – 7. júla 2023 sa v priestoroch Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční kurz pre chrámových organistov a kantorov. Kurz budú viesť skúsení a erudovaní cirkevní hudobníci a vysokoškolskí pedagógovia z Katedry hudby PF KU v Ružomberku – Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková, Janka Bednáriková, Miriam Žiarna, Martina Procházková, David di Fiore a pozvaný hosť: Dávid Postránecký (Česká republika).

  V rámci kurzu ponúkame tieto špecializácie:

  1) hra na organe - rozdelená na tri skupiny:

  1. základy organovej hry pre začiatočníkov,
  2. liturgická hra (JKS, LS),
  3. organová literatúra;

  2) dirigovanie zboru;

  3) gregoriánsky chorál.

  Okrem týchto špecializácii chceme vytvoriť z účastníkov kurzu spevácky zbor, ktorý bude účinkovať na liturgických sláveniach – každodenných svätých omšiach, ranných chválach a vešperách. Zbor bude slúžiť aj ako cvičné teleso pre tých, ktorí si vyberú špecializáciu "dirigovanie zboru". Ponúkame tiež individuálnu hlasovú výchovu. Do programu sú zaradené aj tematické prednášky so zameraním na hlasovú výchovu, vedenie zboru a sakrálnu a liturgickú hudbu. V súvislosti so zabezpečením kurzu prosíme záujemcov, aby vyplnili a poslali na uvedenú adresu prihlášku (špeciálny formulár).

  Poplatky účastníka za kurz:

  účastnícky poplatok:              70,- €

  Účastnícky poplatok sa hradí pri príchode na kurz

  strava - obed:                          5,- €/deň

  (raňajky a večera vo vlastnej réžii s možnosťou prípravy jedla na ubytovni);

  ubytovanie:                            10,- €/noc

  (internát, dvojizbová bunka 2 + 3 lôžka s kúpeľňou. http://trio.frage.sk)

   

  Prihlášky posielajte do 18. 6. 2023

  - poštou na adresu:

  Katedra hudby, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Nám. A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  - mailom na adresy: zuzana.zahradnikova@ku.sk; rastislav.adamko@ku.sk

  Informácie vám radi poskytneme aj na tel. č.: Orange – 0918 722110; O2 – 0908 619482