Address:

    Katolícka univerzita v Ružomberku

    Fakulta zdravotníctva
    Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
    Námestie A. Hlinku 48
    034 01, Ružomberok