Address:

    Katolícka univerzita v Ružomberku

    Fakulta zdravotníctva
    Katedra rádiologickej techniky
    Námestie A. Hlinku 48
    034 01, Ružomberok