Head of department

  PhDr. Marcela Ižová PhD.

  Head of department, Vedúca katedry ošetrovateľstva, Special assistant

  Secretary of the department

  PhDr. Katarína Zrubáková PhD.

  Secretary of the department, Vysokoškolská učiteľka, University associate professor

  Professors

  Associate Professors

  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Vice Dean, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Associate Professor

  University associate professors

  PhDr. Mária Lehotská PhD.

  Professor, University associate professor

  Special assistants

  PhDr. Lukáš Kober PhD., MPH

  Professor, Special assistant

  PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD.

  Professor, Predseda AS FZ KU, Special assistant

  Assistants

  MUDr. Mária Gadušová PhD.

  External collaborator, Assistant

  PhDr. Mária Macková

  External collaborator, Assistant

  PhDr. Michaela Vicáňová, PhD.

  External collaborator, Assistant

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff