Address:

    Katolícka univerzita v Ružomberku
    Fakulta zdravotníctva
    Katedra fyzioterapie
    Námestie A. Hlinku 48
    034 01, Ružomberok