Študuj na Fakulte zdravotníctva KU

  Študuj v srdci Slovenska, formujeme myseľ a srdce.
  Individuálny prístup a štúdium v rodinnej atmosfére. Moderný kampus, špičkové vybavenie, zaručené ubytovanie.

  Chcem vedieť viac

  Virtuálna prehliadka

  Pozrite si priestory Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku

  Chcem vedieť viac

  Ponúkame odbory


  Urgentná zdravotná starostlivosť Bc.
  Rádiologická technika Bc.
  Ošetrovateľstvo Bc.
  Fyzioterapia Bc., Mgr., PhD.
  Verejné zdravotníctvo Bc.
  Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc.

  Celoživotné vzdelávanie

  Chcem vedieť viac

  Pomoc študentom počas konfliktu na Ukrajine

  Opatrenia Katolíckej univerzity v Ružomberku v krízovej situácii spojenej s vojnou na Ukrajine

  Chcem vedieť viac

  Študuj na Fakulte zdravotníctva

  • Už 15 rokov kvalitné vzdelávanie v nelekárskych odboroch
  • Štúdium intenzívne prepojené s praxou
  • Na vzdelávacom procese sa podieľajú odborníci z praxe
  • Možnosť stáží v zahraničí
  • Odbory s vysokou mierou zamestnanosti

  Prečo študovať u nás?

  Študuj na Fakulte zdravotníctva
  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo
  „ Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
  Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo
  Viac informácií
  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika
  „Snažím sa veci meniť k lepšiemu a byť vzorom aj pre iných.“
  Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika
  Viac informácií
  PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia
  „Štúdium na Katolíckej Univerzite mi otvorilo bránu do poznania fyzioterapie“
  PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia
  Viac informácií
  Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo
  „KU vždy zohľadňovala najnovšie klinické poznatky, ktoré premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú kvalitu vzdelávania“
  Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo
  Viac informácií

  Študentský život

  Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Formujúca myseľ i srdce


  Elektronická prihláška