Študuj na fakulte zdravotníctva KU

Individuálny prístup, sloboda v ponuke odborov a kombinácií a štúdia v rodinnej atmosfére.
Formujeme myseľ a srdce.

Chcem vedieť viac

Študuj na fakulte zdravotníctva

  • Už 15 rokov kvalitné vzdelávanie v nelekárskych odboroch
  • Štúdium intenzívne prepojené s praxov
  • Na vzdelávacom procese sa podieľajú odborníci z praxe
  • Možnosť stáží v zahraničí
  • Odbory s vysokou mierou zamestnanosti

Prečo študovať u nás?

Študuj na fakulte zdravotníctva
Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo
„ Spojenie klinickej praxe a vzdelávania je dobrou a náročnou cestou k úspechu.“
Lukáš, absolvent študijného programu ošetrovateľstvo
Viac informácií
Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika
„Snažím sa veci meniť k lepšiemu a byť vzorom aj pre iných.“
Jakub, absolvent študijného programu rádiologická technika
Viac informácií
PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia
„Štúdium na Katolíckej Univerzite mi otvorilo bránu do poznania fyzioterapie“
PhDr. Martin Gábor, absolvent študijného programu fyzioterapia
Viac informácií
Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo
„KU vždy zohľadňovala najnovšie klinické poznatky, ktoré premietali do odborného vzdelávania a zabezpečovali tak náležitú kvalitu vzdelávania“
Marta, absolventka študijného programu ošetrovateľstvo
Viac informácií

Študentský život

Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška