Head of department

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Head of department, Prodekan pre projektovú činnosť, Special assistant

  Associate Professors

  doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.

  Professor, Associate Professor

  University associate professors

  RNDr. Igor Porvazník PhD.

  Professor, University associate professor

  Special assistants

  MUDr. Adrian Kališ PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Special assistant

  Assistants

  Mgr. Miriam Tupá

  Professor, Assistant

  RNDr. Andrea Tvarožná

  External collaborator, Assistant

  Non-teaching staffs

  Stanislava Kanderová

  Department administration, Referentka a sekretárka katedy ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti a laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Non-teaching staff