email: sekretariat.fz@ku.sk       

  phone: +421 44 430 4317 ,  +421918 722 183

  Mgr. Dana Kaščáková

  Odborný referent, Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Non-teaching staff

  Study department:

  email: studijne.fz@ku.sk

  Ing. Jana Pudišová

  Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

  Mgr. Monika Bírošová

  Referentka pre študijné odbory fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

  Ing. Slávka Marhoferová

  Referentka pre celoživotné vzdelávanie