Head of department

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Head of department, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Special assistant

  Professors

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

  Dekan Fakulty zdravotníctva, Professor

  Associate Professors

  Special assistants

  Assistants

  MUDr. Ján Kodaj

  Professor, Assistant

  Non-teaching staffs

  Mgr. Dana Kaščáková

  Odborný referent, Sekretariát dekana, Referentka a sekretárka katedry rádiologickej techniky a verejného zdravotníctva, Non-teaching staff