Head of department

  doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.

  Head of department, Vedúca katedry fyzioterapie, Associate Professor

  Professors

  Associate Professors

  Special assistants

  Non-teaching staffs

  Mgr. Monika Olosová

  Clerk, Referent personálnej, mzdovej agendy a doktorandského štúdia, Non-teaching staff