Dean:

  prof. MUDr. Anton Lacko, CSc.

  Dekan Fakulty zdravotníctva, Professor

   

  Vice Dean:

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Head of department, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Special assistant

  doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.

  Vice Dean, Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, Associate Professor

  RNDr. Lucián Zastko, PhD.

  Head of department, Prodekan pre projektovú činnosť, Special assistant