english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home
Get the Flash Player to see this player.
Mýtus katolíckeho rozvodu PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

DUDAV utorok 25. novembra 2014 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) pokračuje intelektuálno-formačná aktivita Hosť na KU ďalšou prednáškou. Na tému „Mýtus katolíckeho rozvodu“ vystúpi prof. Ján Duda. Zameria sa na objasnenie činnosti cirkevného súdu, manželské prekážky a pápežské privilégia. Prednáška sa uskutoční o 16:16 hod. v Sieni rektorov  v priestoroch Univerzitnej knižnice KU. Prednáška je otvorená aj pre verejnosť. Srdečne pozývame všetkých záujemcov.

Prof. Ján Duda je súdnym vikárom Spišskej diecézy a predsedom Slovenskej spoločnosti kanonického práva. Od roku 2004 pôsobí ako  profesor na Pedagogickej fakulte KU.

Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Štvrtok, 20 November 2014 08:17)

Katolícka univerzita na renomovanom festivale Novej slovenskej hudby PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

nova slovenska hudbaPrestížny festival Nová slovenská hudba, ktorý sa koná každé dva roky v Bratislave ponúka solídny obraz o stave súčasnej domácej tvorby v oblasti klasickej hudby. V dňoch 7. až 14. novembra 2014 sa uskutočnil v poradí už 27. ročník tohto podujatia venovaný storočnici skladateľa Dezidera Kardoša. Otvárací koncert festivalu patril skladateľom a interpretom z našej Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), z Katedry hudby Pedagogickej fakulty, ktorí uviedli (vo väčšine prípadov) svetovú premiéru dvoch desiatok kompozícií duchovnej tvorby renomovaných i menej známych súčasných slovenských skladateľov. Tento koncert bol jedným z dôležitých výstupov spolupráce Spolku slovenských skladateľov a rozsiahleho grantového projektu KEGA „Musica nova spiritualis“, realizovaného na Katedre hudby PF KU v rokoch 2012 – 2014 pod vedením PaedDr. Mgr. art. Zuzany Zahradníkovej, PhD.
Cieľom zrealizovaného projektu bolo podnietiť domácich skladateľov k vytvoreniu diel, ktoré by boli využiteľné nielen v pedagogickom procese priamo na pôde katedry a univerzity v rámci prezentácie študentov na koncertoch a súťažiach, ale ktoré by mohli naštudovať aj kvalitnejšie neprofesionálne hudobné telesá pôsobiace v našich chrámoch a farnostiach. Iniciátori projektu sa pokúsili o harmonické zladenie niekoľkých kultúrnych aspektov – sféry kompozičnej, pedagogickej, interpretačnej i liturgickej. Umelecky náročnejšie sakrálne diela skomponovali skladatelia pôsobiaci na Katedre hudby KU Rastislav Adamko a Peter Hochel, ako aj ďalší oslovení autori spolupracujúci s katedrou (Kubička, Bernáth, Dinuš, Dubovský, Krajči, Groll a iní). Skladby premiérovali sólisti z Katedry hudby – Miriam Žiarna (spev), Martina Procházková (spev), Marta Mažáriová (flauta), Rastislav Adamko (husle), Zuzana Zahradníková (organ) a vokálne teleso Schola cantorum (dirigentka Janka Bednáriková).

Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Utorok, 18 November 2014 08:21)

Schola cantorum Katolíckej univerzity oslavuje 15. výročie vzniku PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Svätá Cecília sa v povedomí väčšiny hudobníkov i milovníkov hudby spája s prívlastkom „patrónka hudobníkov, hudby a zvlášť cirkevnej hudby“. Je osobitnou patrónkou vokálneho telesa Schola cantorum Katolíckej univerzity, pôsobiaceho na Katedre hudby PF KU v Ružomberku, ktoré prostredníctvom interpretácie meditatívnych gregoriánskych spevov prehlbuje záujem verejnosti o duchovné hodnoty. Schólisti každoročne participujú na dôstojnom slávení sviatku sv. Cecílie a tohto roku jej a predovšetkým Pánu Bohu poďakujú za 15 rokov svojho pôsobenia. Pri tejto príležitosti pozývajú všetkých záujemcov na spoločné slávenie latinskej sv. omše s gregoriánskymi spevmi dňa 20. novembra 2014 o 18.00 hod. v Jezuitskom kostole Povýšenia svätého Kríža v Ružomberku. Hneď po skončení liturgického slávenia Schola cantorum KU pripojí svoje koncertné vystúpenie.

Scholu cantorum v roku 1999 založila a vedie umelecká vedúca doc. Janka Bednáriková, absolventka Pápežského inštitútu sakrálnej hudby v Ríme, v súčasnosti prorektorka KU pre vedu a umenie. Repertoár tohto telesa tvorí autentický gregoriánsky chorál, ako aj duchovná a liturgická tvorba súčasných domácich i zahraničných autorov. Svojím spevom sprevádza bohoslužby a vystupuje na koncertoch duchovnej hudby doma i v zahraničí (Francúzsko, Nemecko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko).


Mgr. Ivana Vernusová (Katedra hudby PF KU)

Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Piatok, 14 November 2014 08:07)

Deň študentstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

DEN STUDENTSTVA17. november je v Slovenskej republike Dňom boja za slobodu a demokraciu, keď si pripomíname udalosti novembra 1989. Občania sa vtedy verejne postavili proti totalitnému režimu komunizmu a nastúpili cestu demokracie a slobody. Významnú úlohu v udalostiach tzv. Nežnej revolúcie zohrali aj študenti. V tento dátum si pripomíname aj Deň študentstva. Rádio Lumen pri príležitosti 25. výročia  novembrových udalostí pripravilo špeciálnu reláciu s názvom “Deň študentstva na Katolíckej univerzite.” Bude ho vysielať 17. novembra predpoludní od 9:30 hod. do 11:00 hod. Zaznejú spomienky na november '89; úvahy nad ďalším vývojom spoločnosti; zamyslenia, čo znamená sloboda a demokracia pre súčasnosť. Svoje miesto bude mať aj anketa medzi študentmi našej univerzity. Všetkých pozývame k počúvaniu.

Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Štvrtok, 13 November 2014 08:42)

Významné menovanie pre pedagóga Fakulty zdravotníctva PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

SOLOVIC31.októbra 2014 na valnom  zhromaždení Medzinárodnej únie boja proti tuberkulóze a pľúcnym chorobám (IUATLD) bol Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) zvolený za prezidenta európskeho regiónu IUATLD na  roky 2015-2016. Členmi tejto najstaršej profesnej organizácie je aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)  a Európske centrum pre kontrolu chorôb (ECDC). Únia zastrešuje všetky organizácie a spoločnosti, ako aj  jednotlivcov od roku 1920, ktorí sú zainteresovaní v boji proti  tuberkulóze a pľúcnym chorobám.


Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.  pôsobí na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva KU a zároveň je primárom I. oddelenia pneumoftizeológie Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Streda, 12 November 2014 08:13)

«ZačiatokPredchádzajúce12345678910ĎalšíKoniec»

Strana 1 z 62
All In One