english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home
Get the Flash Player to see this player.
Investícia do ľudí každého veku PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

promocieVedomosti, ktoré sa naučíme ako mladí ľudia, nevystačia na celý život. Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) otvára univerzitné štúdium záujemcom každého veku a ponúka im stály prístup k nadobúdaniu a obnovovaniu poznatkov. Univerzita tretieho veku organizuje 3-ročné štúdium v dvoch odboroch. Odbor „Humanitné štúdiá“ sa venuje filozofii, pedagogike, teológii a histórii. Odbor „Senior v súčasnej spoločnosti“ sa zameriava na zdravotnú a sociálnu problematiku života seniorov. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Bližšie informácie je možné získať na webstránke KU v položke  -  štúdium/celoživotné vzdelávanie.

Napísal užívateľ Karol Vorek    Vytvorené (Utorok, 22 Júl 2014 13:18)

Katolícka univerzita partnerom Festivalu slobody PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

KU partnerom slobodyÚstav pamäti národa (ÚPN) oslovil rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), Mons. prof. Jozefa Jaraba s prosbou o spoluprácu pri organizovaní Festivalu slobody. Pôjde o akciu, ktorá sa spája s Dňom boja za slobodu a demokraciu a spomienky na udalosti 17. novembra 1989. Partnermi Festivalu slobody, ktorý organizuje ÚPN, bude Katolícka univerzita, mesto Ružomberok a Kultúrny dom Andreja Hlinku. Uskutoční sa v Ružomberku dňa 26. 11. 2014.

  Viac
Napísal užívateľ Karol Vorek    Vytvorené (Štvrtok, 17 Júl 2014 07:22)

Zasadnutie Akreditačnej komisie SR na Spišskej Kapitule PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button
kapitula pohlad z lietadlaV dňoch 30. júna až 2. júla 2014 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie Akreditačnej komisie (AK) SR, poradného orgánu Vlády Slovenskej republiky na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. V rámci podujatia ukončil svoje šestnásťročné pôsobenie v komisii Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Členovia AK mu pri tejto príležitosti poďakovali za jeho dlhoročnú obetavú službu a súčasne mu zablahoželali k zvoleniu za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na obdobie rokov 2014 až 2018. Univerzitu na prijatí členov komisie u J. E. Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa, reprezentovali v pondelok 1. júla poverení prorektori, dekani fakúlt a predsedníčka Akademického senátu KU. (ft), snímka: http://dieceza.kapitula.sk
Napísal užívateľ hovorca    Vytvorené (Štvrtok, 03 Júl 2014 08:23)

Rokovanie Akademického senátu KU PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

senatRUŽOMBEROK (26. júna 2014) - Členovia Akademického senátu KU (AS KU) na svojom 24. zasadnutí, ktoré sa konalo v utorok 24. júna, schválili rozdelenie dotácie na rok 2014. Z prítomných 18 členov hlasovalo za návrh 17 senátorov. V úsilí o ekonomické racionalizačné opatrenia na univerzite sa AS KU pozitívne vyjadril k návrhu povereného rektora KU Mons. prof. Jozefa Jaraba, PhD. zrušiť pracoviská KU: Katolícke biblické dielo, Historický ústav a Právnický inštitút. Katolícke biblické dielo totiž už jestvuje ako inštitúcia zriadená Konferenciou biskupov Slovenska. Oblasti historického výskumu sa taktiež už venujú orgány zriadené na jednotlivých fakultách KU. Šlo teda o duplicitné inštitúcie. V prípade Právnického inštitútu KU, poverený rektor informoval o príprave študijných programov kánonické právo a právo, ktoré sa budú uskutočňovať na Pedagigickej fakulte KU. V ďalšom programe rokovania sa zúčastnení senátori a pozvaní hostia venovali aktuálnej situácii na univerzite. Najbližšie rokovanie AS KU je zvolané na dňa 8. júla, kedy sa bude zaoberať návrhom nového organizačného poriadku KU.   

 

Napísal užívateľ hovorca    Vytvorené (Štvrtok, 26 Jún 2014 12:14)

Katolícka univerzita má nových prorektorov PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Vedenie KURUŽOMBEROK (24. júna 2014) - Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) Mons. prof. Jozef Jarab, PhD. menoval nových poverených prorektorov. Za oblasť vzdelávania bude na univerzite zodpovedná prof. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD., za zahraničné vzťahy doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD. a za oblasť vedy a umenia PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Viac
Napísal užívateľ hovorca    Vytvorené (Utorok, 24 Jún 2014 07:43)

«ZačiatokPredchádzajúce12345678910ĎalšíKoniec»

Strana 1 z 55
All In One