english | slovensky | mapa stránky
Katolícka univerzita v Ružomberku
formujúca myseľ i srdce
NAVIGÁCIA: Home
Get the Flash Player to see this player.
VIDEOPREZENTÁCIA KU
Get the Flash Player to see this player.
Vyjadrenie rektora KU k výsledkom komplexnej akreditácie PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Ctení členovia univerzitného spoločenstva KU,
milí uchádzači o štúdium,
drahí priatelia a naši podporovatelia,

vo štvrtok 27.8. 2015 Akreditačná komisia zverejnila výsledky komplexnej akreditácie, ktorá hodnotila úroveň slovenských vysokých škôl za obdobie rokov 2008 - 2014.  Na ich základe Katolícka univerzita v Ružomberku spolu s ďalšími štyrmi vysokými školami je zatiaľ zaradená medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy. Dostali sme lehotu jedného roka na nápravu daného stavu. Chcem vás všetkých uistiť, že toto obdobie využijeme v plnej miere takým spôsobom, aby Katolícka univerzita bola opätovne zaradená medzi univerzitné vysoké školy.

  Viac
Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Piatok, 28 August 2015 19:23)

Kondolencia KU k úmrtiu biskupa Mons. Vladimíra Filu PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

FILOUniverzitné spoločenstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) pri odchode na večnosť emeritného rožňavského otca biskupa Vladimíra Fila vyjadruje ľudskú kondolenciu i kresťanskú modlitbu pozostávajúcu z našej vďačnosti Pánu Bohu za jeho život i dar povolania. Prosíme Pána o odmenu jeho pozemského života: jeho ľudskej, kňazskej i biskupskej služby.

  Viac
Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Streda, 19 August 2015 11:54)

Stanovisko Vedenia KU k údajným fiktívnym habilitáciám a inauguráciám PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) ostro odmieta nepravdivé tvrdenia zverejnené poľským týždenníkom Wprost na adresu niektorých slovenských univerzít a vysokých škôl, ktoré prebrali niektoré slovenské printové a elektronické médiá.

Všetky habilitačné a inauguračné konania sa na KU uskutočňujú podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, zvlášť podľa Zákona o vysokých školách, vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, odporúčaní Akreditačnej komisie SR a vnútorných predpisov našich univerzít.

Proces habilitačného konania vždy prechádza niekoľkými etapami, pričom každá z nich podlieha prísnemu posúdeniu (habilitačná komisia, oponenti, vedecká rada), či žiadateľ spĺňa kritéria schválené vnútornými orgánmi našich univerzít. Proces habilitačného konania sa následne presúva k rektorovi univerzity, ktorý po opätovnej kontrole všetkých spisov zo strany rektorátu odovzdá dekrét o udelení titulu docent.

V prípade vymenúvacieho konania za profesora celý proces podlieha ešte prísnejšiemu posúdeniu. Inauguračný spis kontroluje ešte aj Akreditačná komisia SR a až po jej odobrení prezident SR menuje vysokoškolských profesorov.

Preto dôrazne odmietame zavádzajúce tvrdenia, že by šlo o nejaký fiktívny proces. Akademický titul docent, resp. profesor udelený slovenskou univerzitou alebo vysokou školou, ktorej boli Ministerstvom školstva priznané habilitačné a menovacie práva, je riadnym vedecko-pedagogickým titulom uznávaným v európskom priestore. KU udeľuje tieto tituly v príslušných študijných odboroch na základne riadne priznaných práv.

Rovnako odmietame tvrdenia o kupovaní titulov. Všetky poplatky súvisiace s habilitačným a inauguračným konaním sú transparentne vyberané v zmysle Sadzobníkov poplatkov schválených akademickými senátmi, resp. v zmysle Smerníc rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na KU. Uvedené sadzobníky, resp. výšky poplatkov podliehajú každoročnému schvaľovaniu v orgánoch akademickej samosprávy a sú verejne dostupné.

Členovia Akreditačnej komisie kontrolovali podklady na KU v októbri 2014 a nenašli v nej pochybenia. Komisia konštatovala aj správnosť nastavených kritérií na habilitačné a inauguračné konanie.

Práve v týchto dňoch prebieha záverečná fáza komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl. Máme za to že, cieľom týchto nepravdivých informácií je spochybniť úroveň našej ako aj ďalších slovenských univerzít.

Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku

Napísal užívateľ Administrator    Vytvorené (Utorok, 11 August 2015 14:21)

Prestavba vysokoškolského internátu pokračuje v plnom tempe PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

prestavba internatu 1Vysokoškolský internát Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) „tzv. blok C“  bol postavený v 50. rokoch 20. storočia ako ubytovňa pracovníkov vtedajšieho bavlnárskeho závodu. Od tohto obdobia prešiel minimálnymi úpravami a rekonštrukciami, ktoré sa väčšinou týkali úprav kompozičného riešenia. Jeho priestory boli zastarané, nezodpovedali súčasným požiadavkám a súčasným normám (elektroinštalácia, zdravotno – technickej inštalácia, počítačové siete...)

  Viac
Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Streda, 05 August 2015 08:55)

V Litve sa uskutočnila konferencia o perspektívach KAAD PDF Tlač Email
AddThis Social Bookmark Button

KAAD11V dňoch od 9. do 12. júla 2015 sa v litovskom hlavnom meste Vilnius konala konferencia nemeckej katolíckej štipendijnej organizácie Katholische Akademische Ausländer Dienst (KAAD).  Slovenské partnerské grémium tejto organizácie zastupoval doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku.

  Viac
Napísal užívateľ Martin Kuniak    Vytvorené (Utorok, 28 Júl 2015 07:27)

«ZačiatokPredchádzajúce12345678910ĎalšíKoniec»

Strana 1 z 82
All In One