Uchádzač

  Podľa posledných hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FF KU jednou z najlepších filozofických fakúlt na Slovensku.
  Uchádzač

  Študuj na filozofickej fakulte

  Našu fakultu tvoria predovšetkým konkrétni ľudia. Študenti, vyučujúci, zamestnanci. Okrem kvalitného vzdelávania v modernom prostredí sa preto na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku usilujeme hlavne o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Našou hrdosťou sú šikovní a úspešní študenti a absolventi. Zaujímajú vás ich príbehy?

  Príbehy našich absolventov

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Formujúca myseľ i srdce


  Elektronická prihláška