Uchádzač

Podľa posledných hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FF KU jednou z najlepších filozofických fakúlt na Slovensku.
Uchádzač

Študuj na filozofickej fakkulte

Našu fakultu tvoria predovšetkým konkrétni ľudia. Študenti, vyučujúci, zamestnanci. Okrem kvalitného vzdelávania v modernom prostredí sa preto na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku usilujeme hlavne o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Našou hrdosťou sú šikovní a úspešní študenti a absolventi. Zaujímajú vás ich príbehy?

Príbehy našich absolventov

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška