Uchádzač

  Prihlášky na bakalárske štúdium do 7. augusta 2024 a magisterské štúdium zverejníme čoskoro! Viac info nižšie.
  Uchádzač

  Študuj na filozofickej fakulte

  Našu fakultu tvoria predovšetkým konkrétni ľudia. Študenti, vyučujúci, zamestnanci. Okrem kvalitného vzdelávania v modernom prostredí sa preto na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku usilujeme hlavne o individuálny prístup v rodinnej atmosfére. Našou hrdosťou sú šikovní a úspešní študenti a absolventi. Zaujímajú vás ich príbehy?

  Príbehy našich absolventov

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška