Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2021-2022

Upozornenie pre uchádzačov o štúdium Akademický rok 2021-2022

Motivačný pohovor:

Motivačný pohovor pre prijímacie konanie vo všetkých študijných programoch je na PF KU v Ružomberku z dôvodu epidemiologickej situácie zrušený.

Talentové skúšky:

Katedra hudby

Talentová skúška pre študijný program učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo hudobného umenia: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

Katedra výtvarnej výchovy

Talentová skúška pre študijný program učiteľstvo výtvarnej výchovy v kombinácii a učiteľstvo výtvarnej výchovy jednoodborové v bakalárskom stupni je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.

Katedra telesnej výchovy

Talentová skúška pre Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Učiteľstvo telesnej výchovy jednoodborové v bakalárskom stupni je v rámci prijímacieho konania zrušená a nie je podmienkou prijatia.

Prihlášky na štúdium - tlačivá

 Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

 Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

 Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

 Overenie jazykových zručností (3. stupeň)

Vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky tvoria súčasť prihlášky na 4. strane

Harmonogram akademického roka 2021-2022

 Harmonogram akademického roka 2021-2022

Elektronická prihláška na štúdium

Klikom na baner si môžete podať elektronickú prihlášku na štúdium na PF KU

Elektronická prihláška

Kontakt na študijné oddelenie PF KU:

Telefón:

044/4326844 (priama linka)

044/4326842 (spojovateľka)

Email:

studijne.pf(zavinac)ku.sk

Potvrdenia

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2021-2022

Ružomberok

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 24.8.2021 mgr. hudba

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 24.8.2021 bc. hudba

Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium predškolská a elementárna pedagogika zo dňa 23.8.2021

Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 1.7.2021 študijný program: Sociálna práca

Výsledky z prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium zo dňa 30.6.2021 študijný program: Didaktika hudby

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 14.6.2021 Mgr. učiteľstvo hudobného umenia

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 9.6.2021 Mgr. učiteľstvo výtvarnej výchovy

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 27.4.2021 učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 12.5.2021 učiteľstvo hudobného umenia a hudobnej výchovy