PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

  Termín podania prihlášky na Bc., Mgr. štúdium do 15. júla 2024

  Termín podania prihlášky na PhD. štúdium do 31. júla 2024

  Elektronická prihláška na štúdium

  Elektronické vyplnenie prihlášky je najjednoduchšia forma prihlásenia sa na štúdium

  Výhody elektronickej prihlášky:

  • možnosť priebežnej kontroly spracovania prihlášky

   

  Elektronická prihláška

  Harmonogram akademického roka Pedagogickej fakulty KU 2024/2025