Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2022-2023

  DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

  Termín podania prihlášky na štúdium do 15. júla 2022

  Elektronická prihláška na štúdium

  Elektronické vyplnenie prihlášky je najjednoduchšia forma prihlásenia sa na štúdium

  Výhody elektronickej prihlášky:

  • všetko prebieha elektronicky bez zložitého vyplňovania papierových tlačív
  • možnosť priebežnej kontroly spracovania prihlášky
  • nizší poplatok za prijímacie konanie oproti papierovej prihláške

   

  Elektronická prihláška