PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

  Termín podania prihlášky na štúdium do 31. marca 2023

  Elektronická prihláška na štúdium

  Elektronické vyplnenie prihlášky je najjednoduchšia forma prihlásenia sa na štúdium

  Výhody elektronickej prihlášky:

  • všetko prebieha elektronicky bez zložitého vyplňovania papierových tlačív
  • možnosť priebežnej kontroly spracovania prihlášky
  • nizší poplatok za prijímacie konanie oproti papierovej prihláške

   

  Elektronická prihláška