PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

  Druhé kolo

  Termín podania prihlášky na Bc., Mgr. štúdium do 30. júna 2023

  Termín podania prihlášky na PhD. štúdium do 31. júla 2023

  Elektronická prihláška na štúdium

  Elektronické vyplnenie prihlášky je najjednoduchšia forma prihlásenia sa na štúdium

  Výhody elektronickej prihlášky:

  • možnosť priebežnej kontroly spracovania prihlášky
  • nizší poplatok za prijímacie konanie oproti papierovej prihláške

   

  Elektronická prihláška

  Harmonogram akademického roka Pedagogickej fakulty KU 2023/2024