Informačný systém

Návody k informačnému systému

Informačný systém AiS2      Elektronická prihláška e-Prihlas AiS2      Office 365 - študentské konto      LMS Moodle KU

Zamestnanci

     Webmail zamestnanci      Office 365 - zamestnanec 

Ďalšie informačné systémy

Web - Preukazy KU       Aplikácia - Preukazy KU      Stravovací systém - objednávanie stravy     Ľudia KU - vyhľadávanie zamestnancov

 Do akademického informačného systému AiS2 a do všetkých aplikácií Abakusu používate rovnaké prihlasovacie údaje. Ak neviete svoje prihlasovacie meno, heslo alebo si chcete zmeniť svoje heslo, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúcich aplikácií:

Zistenie  prihlasovacieho mena      Generovanie hesla      Zmena hesla

 Generovanie nového hesla je študentom prístupné až po zápise!

  • Učiteliazamestnanci si vygenerovať nové heslo z bezpečnostných dôvodov nedokážu. Nové heslo im vygeneruje poverená osoba na Oddelení infraštruktúry IT a informačných systémov, kontakt: abakus@ku.sk

Nastavenie internetu do Vašich zariadení

Informácie k nastaveniam internetu nájtete v tomto návode pre nastavenie internetu.

Ďalšie informácie, automatické konfiguračné aplikácie pre jednotlivé operačné systémy Vašich zariadení a aplikáciu "Zmena sieťového hesla" nájdete tu:

Eduroam - informácie a nastavenia       Eduroam -zmena sieťového hesla