Informačný systém

  Informačný systém

  Návody k informačnému systému KU v RKPred tým, ako nám napíšete e-mail s Vašim problémom na  abakus@ku.sk si prosím preštudujte sekciu Návody k informačnému systému.

  Informačný systém AiS2      Elektronická prihláška e-Prihlas AiS2      Microsoft 365 správa konta      LMS Moodle KU

  Zamestnanci

       M365 Outlook webmail      M365 správa konta 

  Ďalšie informačné systémy

  Web - Preukazy KU       Aplikácia - Preukazy KU      Stravovací systém - objednávanie stravy     Ľudia KU - vyhľadávanie zamestnancov

   

  Univerzitné konto - prihlasovacie údaje

  Do akademického informačného systému AiS2, do LMS Moodle a do všetkých aplikácií Abakusu používate rovnaké prihlasovacie údaje. Ak neviete svoje prihlasovacie meno, heslo alebo si chcete zmeniť svoje heslo, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledujúcich aplikácií:

  Zistenie univerzitného prihlasovacieho mena      Generovanie univerzitného hesla      Zmena univerzitného hesla

   Generovanie nového hesla je študentom prístupné až po zápise!

  • Učiteliazamestnanci si vygenerovať nové heslo z bezpečnostných dôvodov nedokážu. Nové heslo im vygeneruje poverená osoba na Oddelení infraštruktúry IT a informačných systémov, kontakt: abakus@ku.sk

  Nastavenie internetu do Vašich zariadení

  Informácie k nastaveniam internetu nájtete v tomto návode pre nastavenie internetu.

  Ďalšie informácie, automatické konfiguračné aplikácie pre jednotlivé operačné systémy Vašich zariadení a aplikáciu "Zmena sieťového hesla" nájdete tu:

  Eduroam - informácie a nastavenia       Eduroam - zmena sieťového hesla