Smernice a pokyny

    Vážení prispievatelia do registra publikačnej činnosti, upozorňujeme, že Vykazovacie obdobie 2021 bude 31. januára 2022 uzatvorené. Žiadame Vás, aby ste svoje podklady na evidenciu publikačnej činnosti predkladali najneskôr do 12. januára 2022 do Univerzitnej knižnice KU (pri zmene anti-covidových opatrení budeme autorov informovať o alternatívach). Po tomto termíne nezaručujeme zavedenie PČ do centrálneho registra a výstupy budú zaevidované v nasledujúcom vykazovanom období podľa novej metodiky prislúchajúcej VO 2022. Dôrazne žiadame prispievateľov PČ, aby v prípade vedeckej monografie automaticky zaslali spracovateľkám PČ publikáciu v pdf formáte elektronicky (v súlade s vyhláškou 456/2012 a Metodickými pokynmi 2021). V prípade on-line príspevkov/článkov/publikácií žiadame uvádzať link na príspevok/článok, ktorý je verejne prístupný. V predkladaných podkladoch na spracovanie žiadame doložiť celý obsah a celý príspevok (v súlade s vyhláškou 456/2012 a Metodickými pokynmi 2021).
    Smernice a pokyny