Ponuka štúdia

Podľa portálu uplatnenie.sk, ktorý zbiera informácie o uplatnení absolventov vysokých škôl na Slovensku, majú naše odbory minimálnu mieru nezamestnaných, v priemere im trvalo 9 dní na uzavretie trvalého pracovného pomeru.
Ponuka štúdia

Bakalárske študijné programy

denná forma

externá forma

Magistreské študijné programy

denná forma

Doktorandské študijné programy

denná forma

Celoživotné vzdelávanie