Zmena člena etickej komisie

  2. novembra 2022 Mons. Bernard Bober (Veľký kancelár KU v Ružomberku) vyjadril súhlas so zmenou člena etickej komisie.

  Za nového člena bol namiesto PhDr. Mgr. M. Magerčiakovej, PhD. menovaný PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.

   

  Ustanovujúce zasadnutie Etickej komisie KU

  29. júna 2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Etickej komisie KU v Ružomberku. Etická komisia KU je nezávislým expertným a konzultačným orgánom rektora KU v Ružomberku zriadená v súlade s čl. 6 Etického kódexu.

  Prvé zasadnutie otvoril rektor univerzity Jaroslav Demko na ktorom odovzdal všetkým členom menovacie dekréty. Súčasťou programu bola aj voľba predsedu komisie, ktorým sa stal doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. a za podpredsedu bola zvolená PhDr. Mária Lehotská, PhD. K ďalším členom Etickej komisie KU patria doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD., doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. a PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.