Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje pre svojích pedagógov a zamestnancov produkt Microsoft Office 365 na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Konto MS Office 365 sa zriaďuje všetkým zamestnancom KU.

  Login: do M365 je zároveň aj Vaša univerzitná emailová adresa:  meno.priezvisko[zavináč]ku.sk;
  Heslo:  inicializačné heslo zistíte v Abakus aplikácii na správu M365 konta, alebo Vám prístupové údaje zašleme e-mailom z OiITaIS;
  Po zriadení konta sa používateľ prihlási na stránke www.office.com a pri prvom prihlásení s inicializačným heslom, budete hneď v ďalšom kroku vyzvaný na nastavenie Vášho nového hesla.

  Školenie na Microsoft 365

   

  V prípade problémov s Microsoft Office 365 nás môžete kontaktovať e-mailom:

  Ing. Jana Kollárová

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec

  Ing. Rudolf Kollár

  Informatik, Nepedagogický zamestnanec

  Aplikácie balíka Office

  • Webové verzie Wordu, PowerPointu, Excelu a OneNotu
  • Počítačová verzia OneNotu 
  • Microsoft Teams, digitálne centrum, ktoré integruje konverzácie, obsah a aplikácie, ktoré vaša škola potrebuje na zvýšenie produktivity a zapojenie používateľov 
  • Poznámkové bloky pre učebné predmety a pre zamestnancov 
  • Skupiny profesionálnej vzdelávacej komunity (PLC) 
  • Automaticky vyhodnocované kvízy so službou Forms 
  • Digitálne rozprávanie príbehov so Swayom 
  • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu 
  • Riešenia na dodržiavanie súladu v zjednotenom Centre eDiscovery 
  • Správa prístupových práv, ochrana pred únikom údajov a šifrovanie 
  • Podniková videoslužba na vytváranie, spravovanie a bezpečné zdieľanie videí v organizácii 
  • Vývoj aplikácií bez potreby písania kódu na rýchle rozširovanie podnikových údajov pomocou vlastných webových a mobilných aplikácií 
  • Automatizácia pracovných postupov v aplikáciách a službách na automatizáciu obchodných procesov bez potreby písania kódu 
  • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams 
  • 1 TB cloudový ukladací priestor na osobné súbory
  • Videokonferencie v rozlíšení HD   Upozornenie:

  Zamestnanecký účet MS Office 365 je zriadený výlučne po dobu pracovného pomeru zamestnanca na KU v Ružomberku, po jeho ukončení je účet MS Office 365 automaticky, bezodkladne a bez zálohy zmazaný.