Katolícka univerzita v Ružomberku poskytuje pre svojích pedagógov a zamestnancov produkt Microsoft Office 365 na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Konto MS Office 365 sa zriaďuje zamestnancom KU, ktorí majú nárok na univerzitný email, teda sú na KU zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas (min. 50 %).

Ostatným zamestnancom KU môže byť v odôvodnených prípadoch zriadené konto MS Office 365 na základe písomnej žiadosti priameho nadriadeného. O zriadení konta rozhoduje dekan fakulty alebo vedúci súčasti, na ktorej je zamestnanec zaradený.

 

 Návody k Office 365

 

Všetci zamestnanci KU v Ružomberku, ktorí majú aktívny univerzitný email môžu požiadať o zriadenie konta MS Office 365 oddelenie IT a IS mailom a to:

 

Po zriadení konta sa používateľ môže prihlásiť na stránke www.office.com.

Login je Vaša univerzitná emailová adresa: meno.priezvisko[zavinac]ku.sk
Heslo: inicializačné heslo Vám bude zaslané na Vašu emailovú adresu a pri prvom prihlásení si ho budete musieť zmeniť.

Aplikácie balíka Office

 • Webové verzie Wordu, PowerPointu, Excelu a OneNotu
 • Počítačová verzia OneNotu 
 • Microsoft Teams, digitálne centrum, ktoré integruje konverzácie, obsah a aplikácie, ktoré vaša škola potrebuje na zvýšenie produktivity a zapojenie používateľov 
 • Poznámkové bloky pre učebné predmety a pre zamestnancov 
 • Skupiny profesionálnej vzdelávacej komunity (PLC) 
 • Automaticky vyhodnocované kvízy so službou Forms 
 • Digitálne rozprávanie príbehov so Swayom 
 • Možnosť informovania a zapojenia ľudí pomocou komunikačných lokalít a tímových lokalít na intranete s využitím SharePointu 
 • Riešenia na dodržiavanie súladu v zjednotenom Centre eDiscovery 
 • Správa prístupových práv, ochrana pred únikom údajov a šifrovanie 
 • Podniková videoslužba na vytváranie, spravovanie a bezpečné zdieľanie videí v organizácii 
 • Vývoj aplikácií bez potreby písania kódu na rýchle rozširovanie podnikových údajov pomocou vlastných webových a mobilných aplikácií 
 • Automatizácia pracovných postupov v aplikáciách a službách na automatizáciu obchodných procesov bez potreby písania kódu 
 • Plánovanie rozvrhov a denných úloh so službou Microsoft Teams 
 • 1 TB cloudový ukladací priestor na osobné súbory
 • Videokonferencie v rozlíšení HD 


Služba Outlook je defaultne vypnutá, keďže naša univerzita má svoje vlastné riešenie poštových služieb.

Upozornenie:

Zamestnanecký účet MS Office 365 je zriadený výlučne po dobu pracovného pomeru zamestnanca na KU v Ružomberku, po jeho ukončení je účet MS Office 365 automaticky, bezodkladne a bez zálohy zmazaný.