doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

  Professor, Garant študijného programu Rádiologická technika, Associate Professor
  doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

  Where to find me

  Department of Radiological Technique

  Námestie A. Hlinku 48
  034 01 Ružomberok

  Office: VOÚ
  Phone: 0903739123
  Email: pavol.dubinsky@ku.sk