Address:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Filozofická fakulta
  Katedra anglického jazyka a literatúry
  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

   

  Contact:

  phone: + 421 44 43 22 708