Address:

    Katolícka univerzita v Ružomberku
    Filozofická fakulta
    Katedra anglického jazyka a literatúry
    Hrabovská cesta 1B
    034 01 Ružomberok