Head of department

  Associate Professors

  doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Vice Dean, katedrový koordinátor Erasmus+, Associate Professor

  Special assistants

  Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Professor, Special assistant

  Mgr. Pavol Labuda, PhD.

  Professor, Special assistant

  PhD students

  Mgr. Roman Stančo

  PhD student, Vysokoškolský učiteľ na katedre informatiky na Pedagogickej fakulte. Moje profesionálne zameranie sa týka filozofie mysle, analytickej filozofie, umelej inteligencie, IoT, existencializmu. Hory, beh a filozofia sú mojou vášňou.