Študuj na Filozofickej fakulte KU

Podľa hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) je FF KU jednou z najlepších filozofických fakúlt na Slovensku.

Chcem vedieť viac

Virtuálna prehliadka

Pozrite si priestory Filozofickej fakulty KU v Ružomberku

Chcem vedieť viac

Študujte na filozofickej fakulte KU

  • Kvalitné a flexibilné štúdium
  • Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy
  • Osobnostný rozvoj a príležitosť rozvíjať svoje záujmy
  • Moderný kampus, špičkové vybavenie, garantovaný internát

Prečo študovať na FF KU

Študujte na filozofickej fakulte KU
Lucia, absolventka študijného programu psychológia
„Individuálny prístup, rodinná atmosféra, dobré vzťahy, to je Katolícka univerzita“
Lucia, absolventka študijného programu psychológia
Viac informácií
Richard, absolvent študijného programu psychológia
„Nie je nič lepšie, ako keď sa študent cíti na vysokej škole ako doma.“
Richard, absolvent študijného programu psychológia
Viac informácií
Matej, absolvent študijného programu filozofia
„Pri nástupe na štúdium som nemal veľmi jasnú predstavu kam by som sa vďaka štúdiu chcel dostať. Ale na Katolíckej univerzite sa to zmenilo.“
Matej, absolvent študijného programu filozofia
Viac informácií
Iveta, absolventka učiteľstva filozofie a anglického jazyka a literatúry
„Štúdium na FF KU je naozaj výborná voľba, pretože sa môžete učiť od tých najlepších.“
Iveta, absolventka učiteľstva filozofie a anglického jazyka a literatúry
Viac informácií

Študentský život

Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška