Head of department

  doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.

  Head of department, Associate Professor

  Professors

  Associate Professors

  doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.

  Professor, odbor - slovenská literatúra a literárna veda, študijná poradkyňa pre 1. a 2. stupeň štúdia KSJL, Associate Professor

  Special assistants

  Mgr. Eva Urbanová, PhD.

  Professor, Special assistant