Head of department

  Mgr. Jela Kehoe, PhD.

  Head of department, Študijná poradkyňa pre všetky programy KAJL, metodička pedagogickej praxe KAJL, Special assistant

  Professors

  Associate Professors

  PaedDr. Katarína Labudová, PhD.

  Katedrový koordinátor Erasmus+, Associate Professor

  Special assistants

  Bc. John Martin Kehoe

  Assistant, Special assistant