Head of department

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Head of department, University professor

  Deputy Head of Department

  PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

  Deputy Head of Department, Secretary of the department, Správca e-Learning systému Pedagogickej fakulty, Special assistant

  Associate Professors

  doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

  Professor, Associate Professor

  doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

  Professor, Associate Professor

  University associate professors

  Ing. Jana Jacková, PhD.

  Professor, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo informatiky, Študijná poradkyňa pre študentov rozširujúceho štúdia informatiky, University associate professor

  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

  Professor, University associate professor