Head of department

  Deputy Head of Department

  PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

  Deputy Head of Department, Secretary of the department, Správca e-Learning systému Pedagogickej fakulty, Special assistant

  Associate Professors

  Ing. Jana Jacková, PhD.

  Professor, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo informatiky, Študijná poradkyňa pre študentov rozširujúceho štúdia informatiky, Associate Professor

  doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

  Professor, Associate Professor

  doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

  Professor, Associate Professor