Address:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Katedra špeciálnej pedagogiky
  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Contact:

  tel.: +421 44 432 6842

  doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Professor, Katedrový koordinátor Erasmus+, University professor