Address:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Katedra pedagogiky a psychológie
  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Contact:

  tel.: +421 44 432 6842

  PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

  Deputy Head of Department, študijný poradca, University associate professor