Head of department

  Deputy Head of Department

  PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

  Deputy Head of Department, študijný poradca, Associate Professor

  Professors

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Professor, garantka učiteľského základu, Professor

  Associate Professors

  Special assistants