Head of department

  doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

  Head of department, Associate Professor

  Professors

  University professors

  doc. Mgr. Eva Litavcová, PhD.

  Professor, University professor

  University associate professors

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Professor, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, University associate professor

  Special assistants