Head of department

  doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.

  Head of department, Associate Professor

  Professors

  Associate Professors

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Professor, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, Associate Professor

  Special assistants