Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., email: karol.carnogursky@ku.sk

  Address:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Katedra manažmentu
  Nábrežie Jána Pavla II., č. 15,
  058 01 Poprad

   

  Contact:

  tel.: +421 44 432 6842, klapka 1810

  tel.: +421 918722170

  email: studijne.isn.pf@ku.sk