Secretary of the department

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Secretary of the department, Special assistant

  Professors

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Professor, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Professor

  Associate Professors

  Special assistants

  PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

  Professor, koordinátorka pre Erasmus, Special assistant

  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Professor, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Special assistant

  Assistants