Head of department

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Head of department, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Professor

  Deputy Head of Department

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Deputy Head of Department, Secretary of the department, University associate professor

  Associate Professors

  doc. Ing. Jana Piteková, PhD.

  Professor, www.pitekova.eu, Associate Professor

  doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.

  Prorektor pre vedu a umenie, Associate Professor

  University associate professors

  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Professor, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, University associate professor

  Special assistants

  PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

  Professor, koordinátorka pre Erasmus, Special assistant

  Assistants