Head of department

  Deputy Head of Department

  PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

  Deputy Head of Department, Special assistant

  Secretary of the department

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Secretary of the department, Special assistant

  Professors

  prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Professor, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Professor

  Associate Professors

  Special assistants

  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Professor, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Special assistant

  Ing. Soňa Madejová, PhD.

  Professor, Special assistant

  Assistants