Mgr. art. Mária Detvaj-Sedlárová, ArtD., email: maria.detvaj.sedlarova@ku.sk

  Address:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Katedra hudby
  Námestie A. Hlinku 56
  034 01 Ružomberok

  Contact:

  tel.: +421 44 432 6842

  Web:

  Department of Music