Študuj na Pedagogickej fakulte KU

  Individuálny prístup, sloboda v ponuke odborov a kombinácií a štúdium v rodinnej atmosfére.
  Formuj s nami myseľ, srdce a svet

  Chcem vedieť viac

  Deväť dôvodov...

  Deväť dôvodov, prečo študovať na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku

  Chcem vedieť viac

  Študujte na pedagogickej fakulte

  • Vysoká kvalita vyučovacieho procesu
  • Štúdium v malých skupinách
  • Sloboda vo výbere študijných kombinácií
  • Spoločenstvo a komunita
  • Garantované ubytovanie na internáte
  • Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Prečo študovať na PF?

  Študujte na pedagogickej fakulte
  Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha
  „Vyštudovať učiteľstvo neznamená, že musíte učiť, máte mnoho možností, vyberte si tú, ktorá je vám hodnotovo najbližšie.“
  Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha
  Viac informácií
  Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca
  „Vysoká škola ma naučila byť samostatnou, odvážnou, priebojnou osobou - už sa nebojím ozvať sa“
  Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca
  Viac informácií
  Magda Tomaszewska, Erasmus+ (Poľsko)
  „Učitelia a univerzitní pracovníci sú veľmi priateľskí, rovnako ako slovenskí študenti. Katolícka univerzita v Ružomberku má vysokú úroveň vzdelávania. “
  Magda Tomaszewska, Erasmus+ (Poľsko)
  Viac informácií
  Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  „Od detstva som sa stále hrávala na učiteľku a po štúdiu na strednej pedagogickej škole sa mi môj detský sen splnil, začala som učiť v materskej škole.“
  Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
  Viac informácií

  Študentský život

  Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

  Katolícka univerzita v Ružomberku

  Jediná svojho druhu
  Formujeme mysle a srdcia


  Elektronická prihláška