Študuj na Pedagogickej fakulte KU

Individuálny prístup, sloboda v ponuke odborov a kombinácií a štúdium v rodinnej atmosfére.
Formujeme myseľ a srdce.

Chcem vedieť viac

Študujte na pedagogickej fakulte

  • Vysoká kvalita vyučovacieho procesu
  • Štúdium v malých skupinách
  • Sloboda vo výbere študijných kombinácií
  • Spoločenstvo a komunita
  • Garantované ubytovanie na internáte
  • Štúdium v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Prečo študovať na PF?

Študujte na pedagogickej fakulte
Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha
„Vyštudovať učiteľstvo neznamená, že musíte učiť, máte mnoho možností, vyberte si tú, ktorá je vám hodnotovo najbližšie“
Mária Bedleková, Riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha
Viac informácií
Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca
„Vysoká škola ma naučila byť samostatnou, odvážnou, priebojnou osobou - už sa nebojím ozvať sa“
Adriána Hudáková, absolventka študijného programu sociálna práca
Viac informácií
Magda Tomaszewska, Erasmus+ (Poľsko)
„Učitelia a univerzitní pracovníci sú veľmi priateľskí, rovnako ako slovenskí študenti. Katolícka univerzita v Ružomberku má vysokú úroveň vzdelávania. “
Magda Tomaszewska, Erasmus+ (Poľsko)
Viac informácií
Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
„Od detstva som sa stále hrávala na učiteľku a po štúdiu na strednej pedagogickej škole sa mi môj detský sen splnil, začala som učiť v materskej škole.“
Katarína Ažaltovičová, absolventka študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
Viac informácií

Študentský život

Študuj v najatraktívnejšom regióne Slovenska

Katolícka univerzita v Ružomberku

Formujúca myseľ i srdce


Elektronická prihláška