Address:

  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Pedagogická fakulta
  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

   

  Contact:

  tel.: +421 44 432 6842

   

  Web:

  Department of Pre – school and Elementary Pedagogy