prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Head of department, garantka študijných programov v odbore 08-Ekonómia a manažment-3.3.15 Manažment na Bc. štúdiu a 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku na Mgr. štúdiu, členka Atestačnej komisie KU od 1. mája 2021-31.apríla 2025, členka SAAVS v Bratislave od 9.5.2020 - 8.5.2026 v odbore Ekonómia a manažment, Professor
  prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Where to find me

  Department of Management

  Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta Hrabovská 1
  034 01 Ružomberok

  Office: č.415
  Phone:
  Email: iveta.ubreziova@ku.sk

  Consulting hours

  Thursday
  09:00 - 11:00

  Konzultačné hodiny budú na Pedagogickej fakulte, Katedra manažmentu, 4. poschodie, miestnosť 415. Konzultácie sa môžu dohodnúť aj individuálne po mailovej komunikácii. Consulting hours will be at the Department of Management, 4th floor, No. 415 or after agreed in advance.

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS