e-mail: studijne.fz@ku.sk

  Ing. Jana Pudišová

  Referentka pre štúdijný odbor ošetrovateľstvo

  Mária Šidová

  Referentka pre štúdijný odbor fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo

   

  Institute  ofJuraj Páleš in Levoča

  tel .: +421 53 469 91 90
  e-mail: studijne.ijp.pf@ku.sk