International scientific conference: Family – Health – Disease

    Faculty of Health invites you to the International scientific conference
    Začiatok (dátum, čas):20. 10. 2022, 7:00
    Koniec (dátum, čas):20. 10. 2022, 18:00
    Usporiadateľ:Fakulta zdravotníctva