prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

  Professor, Professor
  prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

  Where to find me

  Department of Social Work

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Office:
  Phone:
  Email: vladimir.labath@ku.sk

  Consulting hours

  Monday
  14:00 - 17:00

  Podmienka - prihlásenie prostredníctvom e-mailovej správy a konzultácia aj podľa dohody.